skip to Main Content
Meditatie opleiding

1-jarige meditatie opleiding – start januari 2017

De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring van meditatie.

In 2017 zal er voorlopig voor een laatste keer een meditatie opleiding van start gaan. Pieter gaat in 2018 voor langere tijd in retraite en om die reden duurt de komende opleiding een jaar in plaats van twee.

Je bent van harte welkom om mee te doen met deze inspirerende en bekrachtigende opleiding.

Meditatie opleiding DevaDeva
Over de opleiding

Meditatie is onlosmakelijk verbonden met yoga. Maar niet alleen met yoga, met iedere mystieke of spirituele traditie die als doel heeft om voorbij de illusie te gaan en weer verbinding te maken met de essentie.

Meditatie is een krachtig middel voor hen die het met liefde, vertrouwen en geduld gebruiken. In de opleiding leer je op de juiste manier omgaan met verschillende meditatietechnieken, maar vooral ook hoe je een nieuwe relatie kan aangaan met je innerlijke instrumenten van het denken, voelen en de intuïtie. Uiteindelijk zal dat leiden tot het punt dat je de innerlijke instrumenten kan overstijgen en een glimp mag opvangen van de eenheid.

Ontdek en bestudeer in de meditatie-opleiding de verschillende meditatietechnieken, meditatietradities en geschriften. De volgende stap is het toepassen van de verworven kennis en dit zelf ervaren en doorleven in je meditatie en het dagelijkse leven. Op deze manier kan er ervaringswijsheid in je ontstaan en ervaar je het proces van meditatie heel bewust. Zo ontdek je ook, als aanvulling op je innerlijke ervaring, de handvatten en tools die je zullen helpen om je meditatie-ervaring te delen met anderen.

DevaDeva yoga opleiding
Wat wordt er van je verwacht

Meditatie is een proces. Meditatie is niet iets wat je afrondt. Meditatie is altijd in beweging en wordt tegelijkertijd steeds stiller. Meditatie vraagt je constante aandacht.

Meditatie komt tot leven na regelmatige beoefening. Meditatie is een constante stroom van liefdevolle aandacht. Een stroom van aandacht op het moment dat je op je meditatiekussentje zit en op ieder moment in het dagelijkse leven. Meditatie is een onophoudelijk proces waarin beoefening en toepassing steeds minder te onderscheiden zijn van elkaar en er steeds meer de zuivere ervaring overblijft.

Dat betekent dat er een uitnodiging is om naast de opleidingsbijeenkomsten een dagelijkse sadhana (spirituele beoefening) op te bouwen. Dit is het bestuderen van geschriften, het dagelijks mediteren en het toepassen van je ervaringen en ontdekkingen in het dagelijkse leven.

Praktische informatie

Docent: Pieter Scheffe

Lestijd: 9.30 uur  –  12.30 uur

Kosten meditatie opleiding: € 750.- per jaar

Toelatingseisen:

Download het motivatieformulier en mail deze ingevuld naar Pieter op info@deva-deva.nl. Het motivatieformulier is een krachtige manier om voor jezelf verheldering te krijgen over je motivatie en wensen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek om af te stemmen of het een goede stap is om met de opleiding te starten.

 

Back To Top